Συμβουλευτικές-Λογιστικές-Φοροτεχνικές-Τραπεζικές Υπηρεσίες

ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Δωρεάν προαξιολόγηση των προτάσεων σας από την εταιρεία Economein.

  1. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με επιδότηση έως 60.000€

Ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

 Επιλεξιμότητα δαπανών από 17/3/2016

Περίοδος υποβολής από 17/3 έως 27/4/2016

 

  1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, πολιτ. Μηχανικούς κτλ), για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου

έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων

έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων

Ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%

 Επιλεξιμότητα δαπανών από 8/3/2016

Περίοδος υποβολής από 8/3 έως 15/4/2016

 

    3. Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων     επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015 που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης έως 50%

 Επιλεξιμότητα δαπανών από 11/2/2016

Περίοδος υποβολής από 29/3 έως 17/5/2016

 

  1.    Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει  επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης έως 50%

 Επιλεξιμότητα δαπανών από 11/2/2016

Περίοδος υποβολής από 7/4 έως 20/5/2016