Συμβουλευτικές-Λογιστικές-Φοροτεχνικές-Τραπεζικές Υπηρεσίες

Τραπεζικές

Τραπεζικές Υπηρεσίες

  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λήψη δανείου (δικαιολογητικά, δόση, σύγκριση επιτοκίων) και επικοινωνία με τραπεζικούς οργανισμούς για λήψη δανείου (στεγαστικά-επιχειρηματικά)