Συμβουλευτικές-Λογιστικές-Φοροτεχνικές-Τραπεζικές Υπηρεσίες

Λογιστικές

Λογιστικές Υπηρεσίες

• Τήρηση βιβλίων β’ γ’ κατηγορίας
• Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου
• Συμβουλές σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, μισθοδοσία
• Διεκπεραίωση εργασιών συσχετιζόμενες με ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφορίες, επιμελητήρια, ΟΤΑ
• Σύσταση εταιρειών